Jezuitje še posebej slavimo presveto Jezusovo ime

Jezuitje še posebej slavimo presveto Jezusovo ime, saj smo po njem imenovani – Družba Jezusova. Njegovo ime pomeni “Bog rešuje”. Ko slavimo njegovo ime, se spominjamo vsega njegovega življenja in delovanja, po katerem smo odrešeni in se je v polnosti razodelo, kako smo neizmerno ljubljeni, kako je v njem odpuščanje, svoboda in večno življenje, kako v njem večno živijo naši dragi rajni. Naj bo danes v nas hvaležnost, da ga poznamo, da smemo verovati vanj, da smo po njem vedno živo povezani z našimi rajnimi, da prav vsi kristjani nosimo tudi njegovo mesijansko ime Kristus, še več, da v nas živi in želi biti po nas dejavno navzoč sredi sveta, kjer živimo.
p. Ivan

Evangelist Janez je zapisal, da je bila na začetku vsega Beseda

Evangelist Janez je zapisal, da je bila na začetku vsega Beseda − Kristus, po kateri je vse nastalo (Jn 1). Zavejmo se, kako pomembna je vsaka naša beseda, ki jo premišljujemo in izgovorimo. Beseda ustvarja odnose  med nami, nas poveže ali pa ločuje, izgrajuje ali podira, poboža ali rani … Prosimo Svetega Duha, naj nas vedno spomni na besede, ki prinašajo Življenje, in nam pomaga, da jih bomo prav izbrali, premišljevali in izgovarjali.
p. Ivan

Na praznik svete družine zremo Jezusa, Marijo in Jožefa

Na praznik svete družine zremo Jezusa, Marijo in Jožefa. Zahvaljujemo se Bogu zanjo, v njej je Jezus rastel in postal to, kar je kot pravi človek. Zahvaljujmo se tudi za svojo izvorno družino, po kateri nam je dal življenje in možnost, da smo odrasli in zaživeli svoje poslanstvo. Prosimo tudi za milost, da bi se v Cerkvi nikoli ne pozabilo na družine v žalovanju in da bi se jim omogočilo čim več tistega, kar potrebujejo v tem času.
p. Ivan