Evangelist Janez je zapisal, da je bila na začetku vsega Beseda

Evangelist Janez je zapisal, da je bila na začetku vsega Beseda − Kristus, po kateri je vse nastalo (Jn 1). Zavejmo se, kako pomembna je vsaka naša beseda, ki jo premišljujemo in izgovorimo. Beseda ustvarja odnose  med nami, nas poveže ali pa ločuje, izgrajuje ali podira, poboža ali rani … Prosimo Svetega Duha, naj nas vedno spomni na besede, ki prinašajo Življenje, in nam pomaga, da jih bomo prav izbrali, premišljevali in izgovarjali.
p. Ivan