Evangelist Luka poroča, kako je starček Simeon srečal dete Jezusa

Evangelist Luka poroča, kako je starček Simeon srečal dete Jezusa, ki so ga starši darovali v templju. Prepoznal ga je in slavil Boga zanj.  (Lk 2,22-35). Vse to mu je bilo dano in omogočeno zaradi milosti Svetega Duha, ki mu je bila podarjena, in njegovega sodelovanja z njim. Priporočajmo se zato Svetemu Duhu, kajti le po njegovi milosti in poslušnosti njemu bomo tudi mi zmogli videti in prepoznati, kar Bog dela za nas in želi delati po nas.
p. Ivan