Jezus je rekel farizejem in pismoukom

Jezus je rekel farizejem in pismoukom, ki so bili prepričani, kako so pravični, da bodo cestninarji, prešuštnice in drugi javni grešniki pred njimi v Božjem kraljestvu, ker so se prej pokesali svojih grehov (Mt 21,28-32). Prosimo Svetega Duha, naj nam podari milost, da bomo videli svoje grehe in se jih iz vsega srca pokesali, se jih spovedali, prosili za odpuščanje in ga s hvaležnostjo sprejeli. Naj nam bo dano zavedanje, da je Bog neizmerno usmiljen ter da so bili naši dragi rajni gotovo tega deležni in so tudi nam vse odpustili.
p. Ivan