“Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svojih steza me nauči!” (Ps 25)

S to prošnjo prihaja starozavezni molivec psalmov pred Boga in nas vabi, da se mu pridružimo. S to prošnjo prihaja predenj tudi vsa Katoliška cerkev, ki je združena ob tem psalmu pri slavljenju Troedinega Boga in zavedanju, da smo vsi izbrano Božje ljudstvo. Poklicani smo, da živimo Kristusa, njegov sinovski odnos do Očeta in bratski do vseh ljudi, saj je vsakdo Božji otrok. Naj nam bo dana notranja tolažba v zavedanju povezanosti v Kristusu, tako živih kot umrlih v Njem.
p. Ivan