Zelo pomaga vodeno premišljevanje o naši izgubi

Program za žalujoče je koristen “prostor”, v katerem se žalujoča oseba varno počuti in lahko mirno deli svojo izkušnjo, saj je nihče ne bo sodil ali obsodil. Ubesediti žalost, obup, jezo, osamljenost, zbeganost, pa tudi tolažbo, sočustvovanje … pomaga, da razumemo, s katerimi čustvi se soočamo, kaj nas duši, kaj nas krepi. Zelo pomaga vodeno premišljevanje o naši izgubi, saj se tako morda dotaknemo kakšne točke, ki bi sicer ostala v ozadju, saj o njej ne bi razmišljali. Hvaležna sem, da sem lahko pristopila v ta program. Iskrena hvala voditelju in ostalim udeležencem, ki so sooblikovali srečanja.

žalujoča žena

Ljubljana, 4. september 2021